Trích từ Dân Chúa

ĐTC Phanxicô: Đừng sống tương quan giả dối với Thiên Chúa

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net//dtc-phanxico-dung-song-tuong-quan-gia-doi-voi-thien-chua/