Trích từ Dân Chúa

ĐTC Phanxicô: Các ngẫu tượng luôn luôn nô lệ hóa con người

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net//dtc-phanxico-cac-ngau-tuong-luon-luon-no-le-hoa-con-nguoi/