Trích từ Dân Chúa

ĐTC bổ nhiệm 4 thành viên mới cho Hội đồng Tòa Thánh về các Văn bản Luật

Ngọc Yến

Hôm 19/6/2020, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 4 thành viên mới cho Hội đồng Tòa Thánh về các Văn bản Luật. Các thành viên sẽ đảm nhận công việc giải thích luật phổ quát của Giáo hội Công giáo.

Các thành viên mới bao gồm:

Trước hết là Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ loan báo Tin Mừng cho các dân tộc. Đức Hồng y Tagle vừa được Đức Thánh Cha nâng lên đẳng Hồng y giám mục hôm 01/5/2020. Nhận thêm sứ vụ mới, Đức Hồng y Tagle vẫn là Tổng trưởng Bộ loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, vị trí này trước đây do Đức Hồng y Filoni đảm nhận.

Thành viên thứ hai là Đức Hồng y Luis Francisco Ladaria Ferrer, Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin.

Thành viên thứ ba là Đức Hồng y Dominique Mamberti, Chánh án Tối cao Pháp viện Tông Toà.

Và vị cuối cùng là Đức Hồng y Jopseh Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.

Cũng như Đức Hồng y Tagle, mặc dù có thêm nhiệm vụ nhưng các Hồng y vẫn tiếp tục đảm nhận sứ vụ đang thi hành.

Bốn thành viên mới là một phần đổi mới dần dần của thành phần Hội đồng Tòa Thánh về các Văn bản Luật. Trong số các Hồng y đương nhiệm, hiện đã có ba vị đã qua tuổi 80, vì thế đã đến tuổi mãn nhiệm. Theo quy luật hiện hành, các vị đứng đầu và thư ký của các bộ, các cơ quan của Tòa Thánh tuổi hưu là 75, còn đối với các thành viên tuổi hưu là 80.

Hội đồng Tòa Thánh về các Văn bản Luật có nguồn gốc từ Ủy ban Giáo hoàng về Giải thích xác thực Bộ Giáo luật được Đức Giáo hoàng Biển Đức XV thiết lập năm 1917. Hội đồng có bốn nhiệm vụ chính: Giải thích luật phổ quát của Giáo hội; trợ giúp các bộ khác để các nghị định hành pháp và các chỉ thị phù hợp với các quy tắc của luật hiện hành; sửa đổi nghị định của các Giám mục Giáo phận ban hành nếu không phù hợp với luật phổ quát; theo yêu cầu, các bên quan tâm, xem xét và đưa ra quyết định nếu luật địa phương và các nghị định, do các nhà làm luật dưới quyền tuân không phù hợp hoặc không tuân theo luật phổ quát của Giáo hội. (Acistampa 19/6/2020)

Ngọc Yến - Vatican News

URL: http://danchuausa.net//dtc-bo-nhiem-4-thanh-vien-moi-cho-hoi-dong-toa-thanh-ve-cac-van-ban-luat/