Trích từ Dân Chúa

Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội Gia đình Thế giới 2018 tại Ireland

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

URL: http://danchuausa.net//doan-viet-nam-tham-du-dai-hoi-gia-dinh-the-gioi-2018-tai-ireland/