Trích từ Dân Chúa

Diễn Văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô với các cặp vợ chồng tại Nhà Thờ Đồng Chánh Tòa Dublin

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//dien-van-cua-duc-giao-hoang-phanxico-voi-cac-cap-vo-chong-tai-nha-tho-dong-chanh-toa-dublin/