Trích từ Dân Chúa

Diễn từ của Đức Thánh Cha trong buổi cầu nguyện đại kết tại Cung Văn Hóa Riga của thủ đô Latvia

Thanh Quảng, sdb

URL: http://danchuausa.net//dien-tu-cua-duc-thanh-cha-trong-buoi-cau-nguyen-dai-ket-tai-cung-van-hoa-riga-cua-thu-do-latvia/