Trích từ Dân Chúa

Diễn từ của Đức Hồng Y Rainer Maria Woelki trong thánh lễ Corpus Christi gây tiếng vang trên thế giới

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//dien-tu-cua-duc-hong-y-rainer-maria-woelki-trong-thanh-le-corpus-christi-gay-tieng-vang-tren-the-gioi/