Trích từ Dân Chúa

ĐHY Pietro Parolin cử hành lễ Giáng sinh tại Iraq

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//dhy-pietro-parolin-cu-hanh-le-giang-sinh-tai-iraq/