Trích từ Dân Chúa

ĐHY Nichols: “Giáo Hội không được dấu nhẹm những thất bại lớn”

Giuse Thẩm Nguyễn

URL: http://danchuausa.net//dhy-nichols-giao-hoi-khong-duoc-dau-nhem-nhung-that-bai-lon/