Trích từ Dân Chúa

ĐGH Phanxicô tiếp Thủ Tướng Áo Quốc Kurz

Nguyễn Long Thao

URL: http://danchuausa.net//dgh-phanxico-tiep-thu-tuong-ao-quoc-kurz/