Trích từ Dân Chúa

ĐGH Phanxicô thăm Loppiano: Các thành viên của phong trào Focolari hãy trung thành với cội nguồn của mình và tin tưởng ở tương lai

Giuse Thẩm Nguyễn

URL: http://danchuausa.net//dgh-phanxico-tham-loppiano-cac-thanh-vien-cua-phong-trao-focolari-hay-trung-thanh-voi-coi-nguon-cua-minh-va-tin-tuong-o-tuong-lai/