Trích từ Dân Chúa

ĐGH Phanxicô kêu gọi hòa bình ở Nicaragua

Giuse Thẩm Nguyễn

URL: http://danchuausa.net//dgh-phanxico-keu-goi-hoa-binh-o-nicaragua/