Trích từ Dân Chúa

ĐGH Phanxicô: Cầu nguyện là bước đầu tiên của công việc truyền giáo

Giuse Thẩm Nguyễn

URL: http://danchuausa.net//dgh-phanxico-cau-nguyen-la-buoc-dau-tien-cua-cong-viec-truyen-giao/