Trích từ Dân Chúa

ĐGH cấm bán thuốc lá tại Vatican vì lý do sức khỏe

Giuse Thẩm Nguyễn

URL: http://danchuausa.net//dgh-cam-ban-thuoc-la-tai-vatican-vi-ly-do-suc-khoe/