Trích từ Dân Chúa

Đền thờ Lộ Đức không bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong mùa mưa lũ năm nay

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//den-tho-lo-duc-khong-bi-anh-huong-nghiem-trong-trong-mua-mua-lu-nam-nay/