Trích từ Dân Chúa

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tòa Thánh tổ chức cuộc Hội nghị chuyên đề về tự do tôn giáo

Thanh Quảng, sdb

URL: http://danchuausa.net//dai-su-quan-hoa-ky-tai-toa-thanh-to-chuc-cuoc-hoi-nghi-chuyen-de-ve-tu-do-ton-giao/