Trích từ Dân Chúa

Đại Học Lateran, Đức Bênêđíctô XVI, Đức Phanxicô, siêu sao Hiện Sinh Heidegger và Giải Bóng Đá Thế Giới

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//dai-hoc-lateran-duc-benedicto-xvi-duc-phanxico-sieu-sao-hien-sinh-heidegger-va-giai-bong-da-the-gioi/