Trích từ Dân Chúa

Đại Học của Dòng Tên tại thủ đô Managua của Nicaragua bị côn đồ của chính quyền tấn công

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//dai-hoc-cua-dong-ten-tai-thu-do-managua-cua-nicaragua-bi-con-do-cua-chinh-quyen-tan-cong/