Trích từ Dân Chúa

Đại diện nhóm Bông Hồng Xanh thăm và chia sẻ tại giáo phận Thanh Hóa

Maria Vũ Loan

URL: http://danchuausa.net//dai-dien-nhom-bong-hong-xanh-tham-va-chia-se-tai-giao-phan-thanh-hoa/