Trích từ Dân Chúa

Cuộc đời thánh thiện của bà Josephine Corraya, người mẹ có sáu người con dâng hiến cuộc đời cho Chúa

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//cuoc-doi-thanh-thien-cua-ba-josephine-corraya-nguoi-me-co-sau-nguoi-con-dang-hien-cuoc-doi-cho-chua/