Trích từ Dân Chúa

Cuộc đời của tay đua xe đạp vô địch Gino Bartali, một người công chính

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//cuoc-doi-cua-tay-dua-xe-dap-vo-dich-gino-bartali-mot-nguoi-cong-chinh/