Trích từ Dân Chúa

Công Giáo Bồ Đào Nha thở phào nhẹ nhõm: Quốc Hội bác bỏ tất cả 4 dự luật đòi hợp pháp hoá trợ tử

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//cong-giao-bo-dao-nha-tho-phao-nhe-nhom-quoc-hoi-bac-bo-tat-ca-4-du-luat-doi-hop-phap-hoa-tro-tu/