Trích từ Dân Chúa

Chứng từ cảm động của một người trẻ đồng hành với bệnh nhân trẻ ung thư giai đoạn cuối

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//chung-tu-cam-dong-cua-mot-nguoi-tre-dong-hanh-voi-benh-nhan-tre-ung-thu-giai-doan-cuoi/