Trích từ Dân Chúa

Chúa Thánh Thần là “Nước Hằng Sống”

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

URL: http://danchuausa.net//chua-thanh-than-la-nuoc-hang-song/