Trích từ Dân Chúa

Chúa Thánh Thần có thần lực biến đổi lòng người và thay đổi thực tại

Tứ Quyết, SJ

URL: http://danchuausa.net//chua-thanh-than-co-than-luc-bien-doi-long-nguoi-va-thay-doi-thuc-tai/