Trích từ Dân Chúa

Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa, ĐGH mời gọi “Nhìn ngắm tình yêu vô hạn”

Giuse Thẩm Nguyễn

URL: http://danchuausa.net//chua-nhat-kinh-long-thuong-xot-chua-dgh-moi-goi-nhin-ngam-tinh-yeu-vo-han/