Trích từ Dân Chúa

Chúa Kitô là sự sống lại và là sự sống

Lm Antôn Nguyễn Văn Độ

URL: http://danchuausa.net//chua-kito-la-su-song-lai-va-la-su-song/