Trích từ Dân Chúa

Chiến thắng phò sinh của Tổng thống Trump trên trường quốc tế: 31 quốc gia tham gia với Hoa Kỳ chống coi phá thai là nhân quyền

Đặng Tự Do

Các chính phủ Brazil, Ai Cập, Hung Gia Lợi, Nam Dương, Uganda và Hoa Kỳ đã cùng bảo trợ một cuộc họp ảo ngày 22 tháng 10 năm 2020 tại Washington, DC để ký kết theo nghi thức đa quốc gia Tuyên bố Đồng thuận Geneva, được gọi như vậy vì cuộc họp này ban đầu được dự định diễn ra ở Geneva trước cuộc họp trực tiếp của Đại hội đồng Y tế Thế giới, nhưng đã bị hoãn lại vì COVID-19.

Tuyên bố này tiếp tục củng cố một liên minh các quốc gia do Hoa Kỳ lãmh đạo nhằm đạt được 4 mục tiêu trụ cột sau: sức khỏe tốt hơn cho phụ nữ, bảo vệ cuộc sống con người, củng cố gia đình như đơn vị nền tảng của xã hội, và bảo vệ chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên trong nền chính trị toàn cầu. Ví dụ, quyền của mỗi quốc gia đưa ra các luật riêng của họ liên quan đến sinh sản, mà chịu áp lực từ bên ngoài.

Chúng tôi tin rằng việc tìm kiếm các giải pháp thực sự cho các mối quan tâm về sức khỏe nên là một ưu tiên hợp nhất các Quốc gia Thành viên. Tuyên bố này cho thấy một chặng đường tích cực để thúc đẩy tiến độ đạt được những mục tiêu này.

Lễ ký kết theo nghi thức quốc tế ảo của Tuyên bố đồng thuận Geneva, do Bộ trưởng Y tế Alex Azar và Bộ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Mike Pompeo đồng chủ trì và được sự tham gia của các chính phủ Ba Tây, Ai Cập, Hung Gia Lợi, Nam Dương, và Uganda đã được tổ chức vào ngày 22 tháng 10 lúc 11 giờ sáng theo giờ Miền Đông Hoa Kỳ. Tuyên bố Đồng thuận Geneva củng cố quyết tâm hình thành nhóm 32 quốc gia do Hoa Kỳ lãnh đạo chống lại các trào lưu coi phá thai là một nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc và ép buộc các quốc gia thành viên phải cho phép phá thai.

Source: HHS Geneva Consensus Declaration on Promoting Women's Health and Strengthening the Family

- Xem Video Chiến thắng phò sinh của Tổng thống Trump trên trường quốc tế...

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//chien-thang-pho-sinh-cua-tong-thong-trump-tren-truong-quoc-te-31-quoc-gia-tham-gia-voi-hoa-ky-chong-coi-pha-thai-la-nhan-quyen/