Trích từ Dân Chúa

Chia sẻ của ĐHY Dolan về cuộc khủng hoảng tai tiếng lạm dụng tình dục trong Giáo Hội

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//chia-se-cua-dhy-dolan-ve-cuoc-khung-hoang-tai-tieng-lam-dung-tinh-duc-trong-giao-hoi/