Trích từ Dân Chúa

Chết vì không để Hồng quân Liên sô cưỡng hiếp, vị tử đạo Anna Kolesárová là mẫu gương cho người trẻ

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//chet-vi-khong-de-hong-quan-lien-so-cuong-hiep-vi-tu-dao-anna-kolesarova-la-mau-guong-cho-nguoi-tre/