Trích từ Dân Chúa

Chánh án và công tố viên, cả hai đều là người Công Giáo, đã kết án tử hình một kẻ giết người hàng loạt

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//chanh-an-va-cong-to-vien-ca-hai-deu-la-nguoi-cong-giao-da-ket-an-tu-hinh-mot-ke-giet-nguoi-hang-loat/