Trích từ Dân Chúa

Chấm dứt 36 năm truyền thống rước Thánh Thể tại Rôma trong ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//cham-dut-36-nam-truyen-thong-ruoc-thanh-the-tai-roma-trong-ngay-le-minh-mau-thanh-chua/