Trích từ Dân Chúa

Cha Joe Pereira, sáng lập viên của Tổ chức Kripa ở Ấn Độ giúp người nghiện ma túy, HIV phục hồi

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//cha-joe-pereira-sang-lap-vien-cua-to-chuc-kripa-o-an-do-giup-nguoi-nghien-ma-tuy-hiv-phuc-hoi/