Trích từ Dân Chúa

Cha Giampietro Carraro, người mang niềm hy vọng đến những người nghiện ma túy

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//cha-giampietro-carraro-nguoi-mang-niem-hy-vong-den-nhung-nguoi-nghien-ma-tuy/