Trích từ Dân Chúa

Câu chuyện truyền giáo Hòa Lan: Suy Tư Và Cảm Nghiệm Mục Vụ

Lm Antôn Trần Xuân Sang, SVD

URL: http://danchuausa.net//cau-chuyen-truyen-giao-hoa-lan-suy-tu-va-cam-nghiem-muc-vu/