Trích từ Dân Chúa

Câu chuyện của một linh mục thuộc Giáo hội Công giáo hầm trú ở Trung quốc

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//cau-chuyen-cua-mot-linh-muc-thuoc-giao-hoi-cong-giao-ham-tru-o-trung-quoc/