Trích từ Dân Chúa

Cần tỉnh thức và xét mình để tránh sa vào cạm bẫy thế gian

Tứ Quyết, SJ

URL: http://danchuausa.net//can-tinh-thuc-va-xet-minh-de-tranh-sa-vao-cam-bay-the-gian/