Trích từ Dân Chúa

Các trang web ủng hộ việc tự sát ở Nhật Bản. Tình trạng bất ổn đằng sau màn hình

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//cac-trang-web-ung-ho-viec-tu-sat-o-nhat-ban-tinh-trang-bat-on-dang-sau-man-hinh/