Trích từ Dân Chúa

Các GM Bồ đào nha vui mừng vì Quốc hội bác dự luật về cái chết êm dịu và trợ tử

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//cac-gm-bo-dao-nha-vui-mung-vi-quoc-hoi-bac-du-luat-ve-cai-chet-em-diu-va-tro-tu/