Trích từ Dân Chúa

Các giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh thông điệp Fratelli Tutti là “sâu sắc và đẹp đẽ”

Đặng Tự Do

Các giám mục của Hoa Kỳ đã ca ngợi việc công bố thông điệp mới của Đức Thánh Cha Phanxicô, gọi đây là một cách đối xử “sâu sắc và đẹp đẽ” đối với phẩm giá con người.

Sau khi văn bản của tài liệu mới của Đức Giáo Hoàng, “Fratelli tutti: Tình huynh đệ và tình bạn xã hội” được công bố vào hôm Chúa Nhật, Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez của Los Angeles, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ đã ca ngợi tài liệu này như một “đóng góp quan trọng đối với giáo huấn xã hội của Hội Thánh”.

Trong một tuyên bố vào ngày 4 tháng 10, ngày thông điệp được công bố, Đức Tổng Giám Mục Gomez nói rằng “Giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô ở đây thật sâu sắc và đẹp đẽ: Thiên Chúa, Cha của chúng ta đã tạo ra mọi người với sự thánh thiện và phẩm giá ngang nhau, cũng như bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, và Tạo hóa kêu gọi chúng ta hình thành một gia đình nhân loại duy nhất, trong đó chúng ta sống như anh chị em với nhau.”

Theo Đức Tổng Giám Mục, Đức Thánh Cha “cung cấp cho chúng ta một tầm nhìn mạnh mẽ và khẩn cấp về nhu cầu đổi mới đạo đức chính trị cũng như các thể chế chính trị và kinh tế từ địa phương đến toàn cầu, kêu gọi chúng ta xây dựng một tương lai chung thực sự phục vụ thiện ích con người”.

Đức Tổng Giám Mục Gomez nói rằng Đức Thánh Cha Phanxicô “đang thách thức chúng ta vượt qua chủ nghĩa cá nhân trong nền văn hóa của chúng ta và phục vụ những người lân cận trong tình yêu thương, và nhìn thấy Chúa Giêsu Kitô trong mỗi người”.

“Tôi cầu nguyện rằng những người Công Giáo và tất cả những người thiện chí sẽ suy ngẫm về những lời của Đức Thánh Cha của chúng ta và tiến đến một cam kết mới để tìm kiếm sự hiệp nhất gia đình nhân loại. “

Source: Catholic News Agency US bishops welcome 'profound and beautiful' Fratelli tutti

Video Các giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh thông điệp Fratelli Tutti là “sâu sắc và đẹp đẽ”

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//cac-giam-muc-hoa-ky-hoan-nghenh-thong-diep-fratelli-tutti-la-sau-sac-va-dep-de/