Trích từ Dân Chúa

Các Giám mục Hoa Kỳ đứng về phía những người nhập cư

Ngọc Yến

Quốc gia của chúng ta không được quay lưng lại với những người đã được nhận chương trình “Tình trạng được bảo vệ tạm thời” (TPS) và gia đình của họ; họ cũng là con Thiên Chúa. Chúng ta liên đới với những người đã được công nhận, họ đang ở đây, đã sống và làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Trên đây là những lời của các Giám mục Hoa Kỳ được đưa ra hôm 15/9, sau quyết định của Tòa án Hoa Kỳ về việc thu hồi chương trình “Tình trạng bảo vệ tạm thời” của hơn 200 ngàn người sống hợp pháp tại Hoa Kỳ. Các vị lên tiếng gồm: Đức cha José Gomez, Tổng Giám mục Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, Đức cha Mario Dorsonville, Giám mục Phụ tá Washington, Chủ tịch Ủy ban Di dân của HĐGM và ông Sean Callahan, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Dịch vụ Cứu trợ Công giáo.

“Tình trạng được bảo vệ tạm thời” là một chương trình cung cấp một tình trạng pháp lý tạm thời cho người nhập cư nhất định tại Hoa Kỳ không thể trở về đất nước của họ về nguồn gốc do cuộc xung đột vũ trang liên tục, thảm họa thiên nhiên, hoặc các lý do khác thường.

Các Giám mục tuyên bố, các quốc gia như El Salvador và Haiti không thể quản lý đầy đủ việc trả lại của những người nhận “Tình trạng được bảo vệ tạm thời” và gia đình của họ, đặc biệt là trong thời điểm đại dịch này, điều kiện sống ở khắp mọi nơi đã trở nên tồi tệ hơn. Hơn nữa, quyết định hôm nay sẽ phân ly các gia đình, làm cho hơn 192 ngàn trẻ em, không có cha mẹ và tương lai không được bảo đảm.

Các Giám mục khẳng định: "Chúng tôi lặp lại lời kêu gọi lên Thượng viện Hoa Kỳ để họ thông qua Đạo luật về Giấc mơ và Lời hứa của Mỹ, mà Hạ viện đã thông qua năm ngoái". (CSR_6648_2020)

Ngọc Yến - Vatican News

URL: http://danchuausa.net//cac-giam-muc-hoa-ky-dung-ve-phia-nhung-nguoi-nhap-cu/