Trích từ Dân Chúa

Các Giám mục Áo hoan nghênh việc đưa môn đạo đức vào chương trình giảng dạy ở trường học

Ngọc Yến

Trước việc ngành giáo dục nước này đang lên kế hoạch đưa bộ môn giáo dục đạo đức vào trong chương trình giảng dạy như một sự lựa chọn thay thế cho môn tôn giáo, Hội đồng Giám mục Áo hoan nghênh sáng kiến này và khẳng định: “Giáo dục đạo đức sẽ trở thành một nhiệm vụ cơ bản của hệ thống các trường học ở Áo, đây là một lựa chọn tốt cho mọi người”.

Trong một tuyên bố được ký bởi Đức ông Peter Schipka, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục, Hội đồng Giám mục Áo hoan nghênh việc đưa vào trường học môn đạo đức bắt buộc cho tất cả các học sinh không tham gia các giờ học tôn giáo. Các Giám mục viết: “Hơn 20 năm kinh nghiệm của các trường học thí điểm về giáo dục đạo đức đã cho thấy ở cấp trung học, hình thức dạy học này đã được chứng minh là hợp lệ và giờ đây nó sẽ được áp dụng trong hệ thống trường học”.

Hội đồng Giám mục tin rằng những học sinh đã rút lui khỏi môn giáo dục tôn giáo cũng như các em không theo một tôn giáo nào, không đăng ký môn giáo dục tôn giáo như một môn học tự do, thì môn học đạo đức này sẽ đem lại lợi ích cho các em. Các Giám mục nhận định: “Trước những thách đố ngày càng tăng của một xã hội đa nguyên, giáo dục đạo đức là điều cần thiết cho tất cả các học sinh, kể cả các em không tham gia môn học tôn giáo”.

So với kế hoạch nghiên cứu của thí nghiệm trường học về đạo đức, các kế hoạch nghiên cứu của giáo dục Công giáo đã cho thấy “từ lâu, tất cả các chủ đề liên quan đến giáo dục đạo đức cũng là vấn đề của giáo dục tôn giáo”. Cụ thể, các vấn đề cơ bản của cuộc sống con người, quyền con người và quyền cá nhân, mối quan tâm đối với các nền văn hóa và tôn giáo khác, giáo dục để tự đánh giá và bảo vệ môi trường và khí hậu, cũng như các vấn đề đạo đức xã hội và kinh tế, và thúc đẩy sự phát triển chung về nhân cách của học sinh.

Trong môn tôn giáo, các chủ đề này được dạy từ một quan điểm minh bạch và cụ thể theo tôn giáo của các học sinh. Đồng thời, chúng được thảo luận trong bối cảnh của các vị trí tôn giáo và ý thức hệ khác nhau. “Thảo luận hợp lý” này về nội dung của giảng dạy đạo đức và tôn giáo cho phép học sinh đối diện với chính căn tính của mình. Giáo dục tôn giáo khởi xướng suy tư và thảo luận, đồng thời khuyến khích học sinh suy nghĩ độc lập và phê bình; cũng như dẫn học sinh đến một cách tiếp cận các tôn giáo và biết nhìn đạo đức theo cái nhìn của các tôn giáo khác nhau. (CSR_4979_2020)

Ngọc Yến - Vatican News

URL: http://danchuausa.net//cac-giam-muc-ao-hoan-nghenh-viec-dua-mon-dao-duc-vao-chuong-trinh-giang-day-o-truong-hoc/