Trích từ Dân Chúa

Bức hình một linh mục Congo nhiễm Ebola quỳ gối xin Giám Mục đứng từ xa ban phép lành gây chấn động trên Twitter

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//buc-hinh-mot-linh-muc-congo-nhiem-ebola-quy-goi-xin-giam-muc-dung-tu-xa-ban-phep-lanh-gay-chan-dong-tren-twitter/