Trích từ Dân Chúa

Bọn chủ nghĩa dân tộc Hindu giẫm lên hình ảnh ĐGH, kêu gọi Ấn Độ không có Kitô Giáo

Giuse Thẩm Nguyễn

URL: http://danchuausa.net//bon-chu-nghia-dan-toc-hindu-giam-len-hinh-anh-dgh-keu-goi-an-do-khong-co-kito-giao/