Trích từ Dân Chúa

Bi Tích Thêm sức cho tín hữu được tràn đầy Thánh Thần

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net//bi-tich-them-suc-cho-tin-huu-duoc-tran-day-thanh-than/