Trích từ Dân Chúa

Ban Thường Vụ Hội đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ thăm xã giao ĐGM Hoàng Đứdc Oanh tại Nam Cali

Minh Thu

URL: http://danchuausa.net//ban-thuong-vu-hoi-dong-lien-ton-vn-tai-hoa-ky-tham-xa-giao-dgm-hoang-dudc-oanh-tai-nam-cali/