Trích từ Dân Chúa

Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Thêm Sức: Bí Tích Thêm Sức: Làm Chứng cho Đức Kitô

Phaolô Phạm Xuân Khôi

URL: http://danchuausa.net//bai-giao-ly-1-cua-dtc-phanxico-ve-bi-tich-them-suc-bi-tich-them-suc-lam-chung-cho-duc-kito/