Trích từ Dân Chúa

Bài Giảng Thánh Lễ Đại Trào Bế Mạc Cuộc Gặp Gỡ Thế Giới Các Gia Đình tại Dublin, Ái Nhĩ Lan của Đức Phanxicô

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//bai-giang-thanh-le-dai-trao-be-mac-cuoc-gap-go-the-gioi-cac-gia-dinh-tai-dublin-ai-nhi-lan-cua-duc-phanxico/