Trích từ Dân Chúa

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ Đêm Giáng sinh 2017

Minh Đức

URL: http://danchuausa.net//bai-giang-cua-duc-thanh-cha-phanxico-trong-thanh-le-dem-giang-sinh-2017/