Trích từ Dân Chúa

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng tại Santa Marta hôm thứ Hai 3 tháng 9 có thể khiến cho tình trạng trầm trọng hơn

Anthony Nguyễn

URL: http://danchuausa.net//bai-giang-cua-duc-giao-hoang-tai-santa-marta-hom-thu-hai-3-thang-9-co-the-khien-cho-tinh-trang-tram-trong-hon/